12.03.2021

Vi gratulerer Liegruppen AS med overlevering av deres nye fartøy "Libas".
Moltech Norge er stolte over å få oppdraget med levering utstyr.
Følgende utstyr ble installert og overlevert fra Moltech:

Fiskeleting
Høyfrekvens sonarSonic KCH-5180 (SCS-18H)
StrømloggSonic KDG-300
Navigasjon
ECDIS TECDIS 2138 med Navtor ENC-kart
KartplotterSodena TurboWin
KartplotterMaxSea