10.05.2023

MS Hepsøhav var på Larsnes Mek og fikk en oppgradering av sin høyfrekvens sonar. Vi demonterte den gamle KCH-2180 sonaren, monterte inn en ny SCS-18H, skiftet transceiver og prosessor.

Sonic SCS-18H er spesielt anerkjent hos våre kunder som "makrellsonaren", som selv under vanskelige sonarforhold har reddet makrellsesongen år etter år. I tillegg til makrell er den også meget godt egnet for seifiske på grunt vann, og som kastesonar under all slags fiske. SCS-18H utmerker seg også for fiske på slør, som makrell, hestmakrell, lodde, tobis osv.

Vi ønsker båt og mannskap lykke til!