23.05.2023

Scotia, tidligere Far Scotia, har fått oppgradering og sjekk av utstyret ombord. Moltech Norge har levert nytt nødutstyr og tatt en full sjekk av radio- og navigasjonsutstyr på bro for å sikre at fartøyet trygt kan driftes videre. Signalsjekk til DP-system, bytte av radiobatteri, gyro service og montering av nye ECDISer er noe av det vi har bistått med.

Vi takker for oppdraget og ønsker båt og mannskap lykke til!