10.01.2022 - Rubbestadneset

MS Birkeland var dokket på Rubbestadneset og det var på tide med en service på høy- og lavfrekvens sonaren.

Vi anbefaler å ta en service på sonarene hvert 5 år, en sonarservice innebærer:

  • Inspeskjon av utstyret
  • Skifte av olje og rengjøring av svingerdomen
  • Skifte av pakninger, slitedeler etc
  • Evt softwareoppgradering

Grunnet lav klaring i dokken måtte vi her demontere lavfrekvensen og ta oljeskiftet innendørs. Med mere klaring kan vi gjøre denne jobben raskere nede i dokken uten å demontere hele bunnustyret. Men en slik sonarservice kan også gjøres på sjøen med dykker, dersom man har nok klaring til å løfte bunnustyret innvendig.