12.05.2022 - Rubbestadneset

I mai var vi ombord på MS Elisabeth for å ta vedlikeholdsservice på både høg- og lavfrekvens sonaren.

Vi anbefaler å ta en service på sonarene hvert 5 år, en sonarservice innebærer:

  • Inspeskjon av utstyret
  • Skifte av olje og rengjøring av svingerdomen
  • Skifte av pakninger, slitedeler etc
  • Evt softwareoppgradering