13.12.2023

MS Håflu var dokk på Bømlo Skipsservice og vi var ombord for en sonarservice. 
Ombord her er det installert en lavfrekvens sonar, KCS-5221Z.

Vi anbefaler å ta en service hvert 5 år, en sonarservice innebærer:

  • Inspeskjon av utstyret
  • Skifte av olje og rengjøring svingerdomen
  • Skifte av pakninger, slitedeler etc
  • Evt nødvendig softwareoppgradering