Fiskerisporing (VMS)

Moltech Norge er godkjent installatør av sporingsenheter for Fiskeridirektoratet.

Litt om Fiskerisporing: 
Posisjonsrapportering (også kalt sporing) innebærer at fartøyet er utstyrt med en sender som er programmert til automatisk å sende data om fartøyets posisjon, kurs og fart minst én gang hver time til fiskerimyndighetene. Fra og med 01.01.2022 var det ikke lenger tillatt med sporing på Inmarsat C, så alle fartøy som hadde dette måtte skifte til en annen form for fiskerisporing. I dag er det påkrevd at alle fiskefartøy over 11 rapporterer posisjon hvert 10.minutt.