Intercom & PA

Ulike løsninger intern-kommunikasjon ombord i fartøy

Pris på forespørsel

Moltech Norge leverer ulike kommunikasjonsløsninger, som Intercom/telefoni og PA tilpasset skipets størrelse og kundens behov.