Marport

Fangstkontrollsystem fra Marport

Pris på forespørsel

Moltech leverer og installerer alt av fangskontrollutstyr fra Marport.

Litt om Marport:

Marport designer og produserer sensorer og fangstkontrollsystemer for verdens fiskeflåte. Deres teknologiløsninger er bærekraftige og forbedrer driftseffektivitet, reduserer avfall og øker fangstkvalitet.

Marport Norge er lokalisert i Ålesund, og har med det en strategisk plassering i forhold til delelager opp mot fiskeflåten. 

Marport Norge sine motto er rask responstid og god service-tilgjengelighet. Og med det følger et stort varelager i Ålesund, og en målsetting om å kunne sette opp nye systemer og sensorer for rask levering, samt gjennomføre service på sensorer/system som allerede er i bruk. Marport Norge har også et godt forhandlernettverk langs hele norskekysten som gir hjelp til fiskebåter hvor hen de kommer i land.