MolBridge Video Matrise

MolBridge.png
  • Integrerer PC-baserte systemer på bro

  • Mulighet for flere brukerstasjoner

  • Juster lysstyrke på broskjermer 

  • Ideell for oppgradering på seilende skip

  • Skalerbar

Pris på forespørsel
Brosjyre knapp.png


MolBridge fra Moltech Norge er vår løsning for en enkel styring av skjerm-, mus- og tastatur, også kjent som KVM-matrise.

KVM-Matrise
Mange skip har en, eller flere gamle skjermvelgere, der en for eksempel har en 8x8 matrise, altså en har valget mellom 8 skjermer og 8 tilkoblede system, slik som Radar, Ekkolodd, Sonar, osv. Hvert system har ved en slik løsning egne betjeningspaneler/rulleballer, noe som er uoversiktlig og ofte til irritasjon for brukeren.

MolBridge erstatter den gamle matrisen med en berøringsskjerm, og alle de ulike rulleballene/tastaturene før var koblet til hvert sitt system kan erstattes med én felles rulleball og tastatur. 

Berøringsskjermen er oversiktelig og man kan ved enkle trykk velge hvilket system som skal vises på de ulike skjermene og hvilket system som skal betjenes med den felles rulleballen og tastaturet.

Fleksibelt
Dette systemet vil gi brukeren en fleksibel og framtidsrettet broløsning, selv på eldre fartøy uten de store kostnadene. En oppdatering til MolBridge kan med stor sannsynlighet gjøres uten nødvendigvis å måtte bytte ut alt av skjermer og utstyr som allerede er montert.

Molbridge er skalerbar med tanke på antall skjermer, kilder og også brukerstasjoner, derfor er MolBridge et godt valg uansett størrelse og type fartøy!

Justerer lysstyrken
En annen funksjon som ligger i MolBridge er justering av lysstyrken i skjermene på broen. Om skjermene montert på broen har mulighet for ekstern styring av lysstyrken, vil du ved bruk av berøringsskjermen til MolBridge enkelt endre lysstyrken på skjermene fra én posisjon.*

MolBridge er ikke låst til spesifikke leverandører av tilkoblet utstyr, slik at MolBridge vil kunne fungere på kundens foretrukne utstyr. 

*Skjermer må støtte ekstern skjermstyring.Molbridge eksempel.jpgNordholmen
Edna Synnøve
Nystrøm
Nybo
Birkeland
Snarsetværing
Svanaug Elise
Vestfart
Harald Johan