Olex

  • Støtter karttyper som ENC & ChartWorld
  • Støtter integrasjon av:
    Bunnhardhet, radar, værdata, autopilot m.m
Pris på forespørsel

Moltech Norge bygger egne PCer for å sikre den beste brukeropplevelsen av Olex programvaren. 
Vi utfører også backup og oppgradering av gamle modeller.

Om Olex:
Olex er et unikt navigasjons- og kartleggings-system utviklet av Olex AS i Trondheim. Systemet benyttes blant annet innenfor fiskeri, oppdrett, havnearbeid, og rørlegging. Ved hjelp av GPS og ekkolodd samles det inn dybdedata som kontinuerlig kalkuleres og tilpasses tidligere målinger. Resultatet visualiseres, i sanntid, som et realistisk 3D-bilde av havbunnen. Systemet har avanserte funksjoner for navigasjon og kan enkelt utvides med programvare for tilknyttes relevant utstyr som blant annet AIS, multistrålelodd og ROV/trål-posisjonering.

Navtor Elektroniske sjøkarttjenester
SOKSE310 Kraftig og pålitelig ekkolodd med fiskestørrelse og biomasse
KOCVS872D Profesjonelt 3kW ekkolodd med 4 individuelt justerbare frekvenser (Broadband) med 12.1" display
48,236,- eks. mva
KOCVS875D Profesjonelt 3kW ekkolodd med 4 individuelt justerbare frekvenser (Broadband) med 15" display
56,902,- eks. mva
KOCVS877D Profesjonelt 3kW ekkolodd med 4 individuelt justerbare frekvenser (Broadband), Blackbox type
39,294,- eks. mva
ASOPTO4 NMEA galvanisk OPTO-isolasjon for PC
1,010,- eks. mva
SMOPTO NMEA galvanisk OPTO-isolasjon for PC
1,372,- eks. mva