Scanmar

Fangstkontrollsystem fra Scanmar

Pris på forespørsel

Moltech leverer og installerer alt av fangskontrollutstyr fra Scanmar.

Litt om Scanmar:

Scanmar har vært kjent som en av verdens ledende leverandør og utvikler av avanserte fangstkontrollsystemer til trålere, fiskeriselskaper, forskningsfartøy i mer enn 40 år. Scanmars hovedkontor ligger i Åsgårdstrand, men har også kontorer i Russland, Skottland og Island. De har også et nettverk av partnere over hele verden.

Scanmar var pioneren innen kabelfrie fangstkontrollsystemer, og fra 1980 har de vært ledende innen utvikling og produksjon av fangstkontrollsystemer for den globale fiskeflåten. Tett samarbeid med fiskere, forskningsinstitutter, servicepartnere og andre i næringen har gitt Scanmar kunnskap til å utvikle produkter med høy nytteverdi, noe som sikrer økt effektivitet og kostnadsbesparelser.

Scanmar sine sensorer og brosystemer er anerkjent for sin avanserte teknologi og høye kvalitet, og har hele tiden som mål å forbedre produktene ved å lytte til kunder og brukere. Siden begynnelsen har Scanmar solgt over 5 000 brosystemer og 50 000 sensorer.